slideshow-1 slideshow-2 slideshow-3

Porvoon Peruna - korkealaatuisia elintarvikkeita ja ruoanlaittoon liittyviä tuotteita

Potatisodling har varit en viktig näring i Borgåregionen ända från 60-talet. Närheten till huvudstadsregionen möjliggjorde en utvidgning av verksamheten och 1974 grundade de lokala odlarna Borgå Potatisprodukt Ab. Företagsidén var att förädla och marknadsföra delägarnas potatis. På 1980-talet blomstrade företaget och nya verksamhetsutrymmen byggdes. Företaget hade över 50 delägare och producerade över 100ha potatis. Potatisen såldes i huvudsak som skalad till huvudstadsregionen och i samma veva påbörjades en småskalig partiförsäljning av färskvaror. Recessionen på 1990-talet förde med sig stora förändringar. Företag såldes, fusionerades eller avslutade sin verksamhet, samtidigt som nya grundades.

Agrica Ab började sin verksamhet på hösten 1993. Verksamheten var inriktad på affärer med jordbruksmaskiner men livsmedlen kom snabbt med i bilden. Agrica Ab fortsatte utveckla den partihandel som Borgå Potatisprodukt hade påbörjat och fick samtidigt som arv namnet i förkortad form: Porvoon Peruna – Borgå Potatis. År 1998 flyttade verksamheten till egna utrymmen på adressen Hyvelspånet 4. Större utrymmen möjliggjorde utvidgning av verksamheten och ett utökat sortiment. År 2007-2008 förstorades lagerutrymmet ännu mer, vilket ledde till en nästan explosionsartad utökning av produktsortimentet. Idag erbjuder Borgå Potatis sina kunder ett brett sortiment av högklassiga livsmedel och övriga produkter som tangerar matlagning.

 

Borgå Potatis-produktkatalog >

TA KONTAKT >

Porvoon Peruna-Borgå Potatis –logo till samarbetspartners >